I vissa jobb kan man använda samma maskin flera gånger. Om man ska göra tabletter så måste man tänka i andra banor.

Det kan ju vara så att tabletterna blandas ihop. Man får inte blanda flera ingredienser i samma tablettmaskin.

Det ska du tänka på när du tillverkar tabletter

Innan man börjar pressa nya tabletter så ska man alltid se över de ytor som ska användas för produktion. Om det rör sig om stora produktioner kan du behöva en checklista.

Fattas något material? Det är viktigt att din tablettmaskin är ren från förra produktionen. Alla ytor ska vara rena.

Var försiktig med hur du hanterar materialet. Det minskar riskerna. Tänk på att producera rätt antal volymer från början. Då minskar risken för att tabletterna blandas ihop.

Det är viktigt att tvätta alla maskiner. Håll dig till riktlinjerna för GMP, god tillverkningssed. Det hindrar att misstag begås även om det kan kännas onödigt för den som gör det. Om du vill vara på den säkra sidan kan du även prova att journalföra det.

Dessa verktyg behöver du till produktionen

Kontrollera alla verktyg innan du börjar tillverka tabletter. Man får inte glömma människan i detta. Kläder som bärs ska vara väl anpassade till jobbet.

Linne är ett bra material. Det är också bra att se till att de som jobbar med en tablettmaskin är väl klädda. Kroppsdelarna ska täckas över. Att tvätta händerna ska göras till en rutin. Det minskar risken av bakterier och virus.

Efteråt kan man tvätta kläderna. Man bör byta till nya kläder då en ny produktion av tabletter drar igång. Men man kan inte tvätta hur som helst. Vissa tvättmedel är farliga att använda då de stannar kvar på kläderna.

Du måste också skydda din övriga personal. Det är viktigt att du väljer skyddsutrustning som du kan röra dig obehindrat i. Då är alla skyddade.

Se också över dina skor. filmdragerade tabletter
Det i sig har inte med tablettmaskinEN att göra. Vissa skor är bättre än andra för detta ändamål.

Droger som kan vara extra känsliga att jobba med

filmdragerad

Viss medicin kan reagera med andra produkter. Om det är så att man gör tabletter med antibiotika, cytotoxic, beta laktum eller hormoner så är det tal om levande mikroorganismer. Då måste du ha särskild skyddsutrustning.