Behovet att lösa på om virusskydd ökar när nya pandemier dyker upp runt om i världen. I Sverige har man tagit beslutet att inte tvinga på folk en tillvaro i karantän. Svenskarna kan därför behöva desinfektion och ett bättre immunförsvar i kampen mot coronavirus.

Coronavirus finns i din närhet men du kan döda det

Många läkare tror att alla i samhället kommer att få corona i olika utsträckning. Alla kan vara sjuka, det kan till och med vara så att du har coronavirus utan att veta om det. Inledningsvis trodde man att barn inte kunde få det nya viruset.

Om du vill undvika coronavirus måste du tänka till. Du behöver se till att jobba med handdesinfektion såväl som med ytdesinfektion. Du behöver inte nödvändigtvis köpa handsprit utan det räcker oftast med tvål och vatten.

Vissa tror att handsprit är det bästa. Några av våra vanligaste sjukdomar överlever handspriten. Handsprit kan snarare öka din utsatthet mot virus, detta då handspriten dödar det skyddande lagret som finns i huden.

Så man kan bli infekterad och därefter är man ett lättare byte för coronaviruset och blir dubbelt drabbad om man smittas. Det finns andra desinfektionslösningar som fungerar bättre.

Bakteriedödande tvål dödar virus snabbt och lätt. Se till att du gör på samma sätt när du är hemma. Lär barn hur handtvätt ska gå till för att vara effektiv som virusskydd. Glöm inte att köpa rätt sorts antiseptisk tvål. Handsprit hjälper inte mot coronavirus!

Du bör också se till att få ett bättre immunförsvar mot coronavirus

Du kan bygga upp ditt immunförsvar så att det blir starkt och effektivt igen. Om du är rädd kanske du inte fattar de mest genomtänkta besluten. Det är allmänt känt att stress och nedstämdhet kan ha en dålig inverkan på vårt immunförsvar.

Börja alltså med att tänka positivt och slå bort rädslor för att få ett bättre immunförsvar och därmed ett bättre virusskydd. Men du måste även tänka på vad du äter, kosten spelar en avgörande roll för din generella hälsa. Det är några enkla steg som du kan vidta för att förbli frisk och kry.

Vitamin C spelar en extra stor roll i dessa tider. Man vet ju att man skulle ta den men man glömmer ofta bort att göra det. Ester-C tabletter är ett bra alternativ. Bättre immunförsvar hjälper även mot coronavirus.

Vissa läkare manar att kolloidalt silver 15 ml kan ha gynnsamma effekter på hälsan. Man kan även spraya det på frukt. IONplus står sig väl i branschen.

Ytdesinfektion är ett effektivt medel mot spridningen av bakterier

Ytdesinfektion kan även användas mot bakterier. Med en antibakteriell spray kan du spraya på de ytor som du använder mest hemma, på så sätt blir de fria från bakterier och virus. Sprayen passar överallt.

Många menar att coronavirus är väldigt motstångskraftigt. Det kan vara en bra ide att ställa ut plastprodukter. Om du har en spray behöver du inte vänta i tre dagar.

Om du är noga med handdesinfektion och även använder antibakteriell spray har du en mycket bra start. Stoppa Coronaviruset I kombination med en bra livsstil där du får ett bättre immunförsvar kan det bli mycket svårt för coronaviruset att någonsin nå dig. Det är inte nödvändigt att isolera sig fram till julafton om tre år!

Under pandemin har flaskor sålt slut i hela europa, råvaror till desinfektion är slut osv. Den som vill hitta bra desinfektion kan få leta länge. Man skulle kunna säga att nätbutikerna levererar det de vanliga butikerna inte kan.Har du provat prisad.se och köpapris.se?se.