Hälsofarliga ämnens märkning

Bedömning och märkning bestämmelserna tillämpas på preparat och substanser som klassificeras som farligt att: innehåller åtminstone ett ämne som klassificerats som farligt, och klassificeras som består en chans för eld...

Read More